Това са общите условия за ползване на сайта и закупуване на продукти от сайта dermalfillers-bg.com от една страна, наричан по-долу ТЪРГОВЕЦА и клиентите на уебсайта dermafillers-bg.com, наричани по-долу КЛИЕНТА.

Приемането на тези Общи условия е задължително преди направата на поръчка от сайта. Молим прочетете условията внимателно преди да се съгласите с тях.

Поръчки

Направата на поръчка на dermafillers-bg.com е възможно 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата, включително официални празници, с изключение на случаите, когато уебсайтът е недостъпен поради технически проблеми, с временно ограничени на достъпа заради профилактика или непредвидена причина.

Поръчките на клиентите се обработват в рамките на 24 до 48, без да се броят уикендите и официалните празници. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото този срок да бъде допълнително удължен в случай на необходимост.

След успешно завършване на поръчка, КЛИЕНТЪТ ще получи автоматично генерирано съобщение по имейл, което съдържа основните данните за направената поръчка – продукт(и), количество, крайна цена, метод на плащане, метод на доставка, данни за контакт на клиента, адрес за доставка.

Полученото електронно съобщение не трябва да се третира като потвърждение на поръчката. То има единствено информативен характер и се генерира и изпраща на клиента единствено за негово удобство. Изричното потвърждение за изпълнението на поръчката, както и за наличността на продуктите от поръчката ще бъде направено чрез телефонно обаждане или допълнително съобщение по имейл. Възможност е ТЪРГОВЕЦЪТ да поиска допълнителна или уточняваща информация от КЛИЕНТА, с цел успешното завършване на поръчката, в случаите когато бъде преценено, че информацията попълнена от КЛИЕНТА е недостатъчна или непълна и изпълнението и доставката на поръчаните продукти ще бъде силно затруднено или невъзможно.

Поръчката се счита за изпълнена след успешното получаване на продуктите от КЛИЕНТА.

Клиенти

Медицински изделия от dermalfillers-bg.com имат право за да закупуват само лицата попадащи в някоя от точките на чл. 83(1) от Закона за медицински изделия – лекари, аптеки, дрогерии, медицински заведения и др. Закупувайки продукт от dermafillers-bg.com, КЛИЕНТЪТ изрично потвърждава, че има правото да закупи медицински изделия по смисъла на Закона за медицинските изделия.

Доставка

Доставката на продукти закупени от dermalfillers-bg.com се извършва с куриерска фирма Спиди. Разноските по доставянето на продукта са за сметка на КЛИЕНТА, като се изчисляват по актуалните тарифи за куриерски услуги на фирма Спиди.

Времето за доставка на пратки е в рамките на два работни дни за цялата страна. Този срок не включва забавяния поради натовареност на куриерската фирма, лошо време или други непредвидени фактори. В случай на забавяне на дадена пратка, КЛИЕНТЪТ ще бъде своевременно уведомен.

Всякакви забавяния или допълнителни разходи, които трябва да се направят във връзка с доставката на продуктите, които са по вина на КЛИЕНТА са за негова сметка.

Връщане на закупена стока

Всеки клиент закупил продукт от dermalfillers-bg.com има право да го върне в срок от 14 дни. Срокът започва да тече от моментът на получаване на пратката от КЛИЕНТА от куриерската фирма. Връщането на закупена стока става със задължителното предварително уведомяване на ТЪРГОВЕЦА.

КЛИЕНТЪТ има право да върне всеки закупен от ТЪРГОВЕЦА продукт, без да даде причина за връщането му, стига продуктът да бъде върнат в добър търговски вид и с ненарушена опаковка или други повреди и щети по опаковката или нейното съдържание.

Възстановяването на заплатената сума става по предварително договорен с КЛИЕНТА начин. Връщането на продукт е за сметка на КЛИЕНТА, освен в случаите когато е върната дефектна стока, погрешно изпратен продукт или в резултат от друг проблем по вина на ТЪРГОВЕЦА. Не се възстановяват транспортните разходи за първоначалното изпращане, освен в случаите, когато продуктът е върнат заради проблем, който е по-вина или отговорност за отстраняването на който е на ТЪРГОВЕЦА.

Връщането на продукт заради проблем, включително дефект,  объркан продукт, изпратено грешно количество, разлика в зададените на сайта параметри или какъвто и да е друг проблем, разрешаването на който е задължение на ТЪРГОВЕЦА, трябва да се случи след задължително предварително уведомяване на ТЪРГОВЕЦА от страна на КЛИЕНТА. Задължение на КЛИЕНТЪТ е своевременно да уведоми ТЪРГОВЕЦА за открит проблем с поръчката или продукта, който е бил закупен.

При направата на рекламация, КЛИЕНТЪТ е длъжен да предостави цялата необходима информация за проблема, как и кога е бил открит и по какъв начин се проявява при използване на продукт.

Не се приема връщане на стоки, които са повредени в резултат от неправилна употреба, небрежност, неподходящо съхранение или по друг начин, по вина на КЛИЕНТА.

Наличност на продуктите

Възможност е продукт, който е маркиран като наличен на уебсайта dermalfillers-bg.com, да не е физически наличен в склада на ТЪРГОВЕЦА. Като „налични“ са обозначени всички продукти, които са част от наличния инвентар в склада на ТЪРГОВЕЦА или могат да бъдат поръчани и доставени в кратък срок от външен склад на търговски партньор. Доставката на продукти от външен склад, нормално, отнема 3 до 5 работни дни. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да уведоми своевременно КЛИЕНТА винаги когато  поръчването на един или повече продукти, част от поръчката на КЛИЕНТА, е необходимо.

ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да откаже едностранно изпълнението на всяка една поръчка, поради временна или трайна неналичност на даден продукт и невъзможност за доставянето му от външен склад, както и когато такова би отнела период от време, който ТЪРГОВЕЦЪТ счете за неприемлив.

Поръчването на продукти от външен склад на търговски партньор винаги се съгласува предварително с КЛИЕНТА, след уточняване на времето за доставка и изричното съгласие на КЛИЕНТА.

Данни за доставка

Задължение на КЛИЕНТА е да предостави цялата необходима за извършването на успешна доставка информация преди или по време на направяне на поръчката. Данните за доставка трябва да са пълни и актуални. При необходимост КЛИЕНТЪТ е длъжен да предоставя допълнителна или уточняваща информация, с цел успешното изпълнение на поръчката.

ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за забавяне, допълнителни разходи или настъпили вреди, в резултат на некоректна или непълна информация за доставка, подадена от клиента.

Отмяна на поръчка

КЛИЕНТЪТ има право едностранно да се откаже от вече направена поръчка във всеки един момент до нейното изпращане. Връщането на  вече закупени продукти става по правилата описани в раздел „Връщане на закупена стока“ в Общите условия.

Начини на плащане

Всички закупени продукти се плащат с наложен платеж при доставка с куриерска фирма Спиди.

Цени

Всички посочени цени на продукти на dermalfillers-bg.com са в български лева. Цената за доставка се калкулира непосредствено преди завършване на поръчката.

Възстановяване на заплатена сума

Възстановяването на заплатена от КЛИЕНТА сума става по предварително уточнен с търговеца начин. Заплатена от КЛИЕНТА сума се връща само след предварително върната и инспектирана от ТЪРГОВЕЦА за проблеми, дефекти или щети стока. Връщането на стока става при условията на раздел „Връщане на закупена стока“ от Общите условия. Връщането на суми на клиента става в рамките на 5 работни дни след получаване на стоката обратно от ТЪРГОВЕЦА.

Съдържание на уебсайта

Съдържанието на dermalfillers-bg.com е обект на постоянна промяна. ТЪРГОВЕЦЪТ се ангажира да направи всичко възможно изложеното на уебсайта съдържание да е максимално и акуратно и своевременно да отстранява открити неточности или неясноти. Право на ТЪРГОВЕЦЪТ е да променя , допълва или премахва всякаква форма на съдържание от уебсайта, включително – текст, изображения, видео, аудио, системен код или друга форма на информация. В случаите, когато промените касаят КЛИЕНТИ и вече направени от тях поръчки, същите ще бъдат своевременно уведомявани.

Оплаквания

В случай на проблем КЛИЕНТЪТ може да се свърже с търговеца на office@dermafillers-bg.com.

Приложимо право

Отношенията и споровете между ТЪРГОВЕЦА и КЛИЕНТА са обект на действащите българко право и правото на Европейския съюз.

Други права и задължения

ТЪРГОВЕЦЪТ запазва правото да изменя услугите и продуктите, които предлага, както и всеки аспект от начина на организация на работен процес и работа на уебсайта. Всяко достъпно на dermalfillers-bg.com съдържание е обект на потенциална промяна или корекция, без необходимост от предварително уведомяване на КЛИЕНТИТЕ, освен в случаите, когато пряко касае направена от тях поръчка.

Право на ТЪРГОВЕЦЪТ е да откаже да изпълни или отмени вече направена поръчка, дори за продукти, които са налични в негов склад. Ако ТЪРГОВЕЦЪТ откаже поръчка, която вече е била заплатена от КЛИЕНТА, то той дължи заплатената от КЛИЕНТА сума в пълен размер, включително разходите за доставка, освен в случаите когато по вина на КЛИЕНТА, ТЪРГОВЕЦЪТ е направил непредвидени разходи, резултат от небрежност, подадена непълна информация или друга форма на виновно поведение на КЛИЕНТА. Прочетете раздел „Връщане на закупена стока“ за повече информация.

Невъзможността за навременно доставяне на закупен продукт, в резултат на непредвидени обстоятелства не се счита за забавянето по вина на ТЪРГОВЕЦА, включително неналичност на продукт на склад или при търговски партньор на ТЪРГОВЕЦА.

Ограничена отговорност

Имуществената отговорност на ТЪРГОВЕЦА е ограничена до размера на заплатената от КЛИЕНТА сума. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за непреки вреди или пропуснати ползи от КЛИЕНТА или трети лица.

Права на интелектуална собственост

Уебсайтът съдържа два типа съдържание. Използваното съдържание, което е интелектуална собственост на трети лица е такова, което ТЪРГОВЕЦЪТ е преценил, че попада в категорията на свободно за използване и модификация електронно съдържание. Това включва видеа, текст, снимки, изображения, музика и други форма на интелектуална собственост, включително вградено в  уебсайта съдържание от други уебстайтове (например YouTube.com).

ТЪРГОВЕЦЪТ се ангажира да защитава и зачита правата на интелектуална собственост на трети лица и да използва само ясно обозначено за свободна употреба съдържание. В случай, че сте притежател на съдържание, което е обект на авторски права и считате, че правата Ви са били нарушени или съдържанието, върху което имате авторски права не е било правилно приписано на Ваше име, молим свържете се с нас на office@dermalfillers-bg.com.

Всяко съдържание на сайта, което е обект на авторски права от страна на ТЪРГОВЕЦЪТ е напълно забранено за разпространение или използване без неговото изрично съгласие.

Данни

Dermal Fillers BG
office@dermalfillers-bg.com

Младост 4, Бизнес парк софия, сграда 7, 1766  София

Loading...